Pantech

Điện thoại Sky A910 (Sky Vega Iron 2)

Sky A910 ( Vega Iron 2) cũ 98-99% - 32GB Màu Đen

2.699.000

Điện thoại Sky A870

Sản phẩm Sky A870 cũ 99% - 32GB Màu Trắng

1.799.000